Webová aplikace pro Jihočeskou univerzitu

Případová studie

Pro Jihočeskou univerzitu jsme vyvinuli webovou aplikaci pro snadnou evidenci a správu dotačních projektů. Vypořádali jsme se s problémem různě strukturovaných dat napříč jednotlivými granty a fakultami a předložili řešení, které teď univerzitě pomáhá s celým životním cyklem akademických projektů.

„Jihočeská univerzita patří k nejpopulárnějším z českých vysokých škol a nám bylo ctí podílet se na vývoji nového softwaru právě pro ni. Obrátili se na nás s jasným zadáním. Potřebovali webovou aplikaci, která jim pomůže přehledně a jasně evidovat jejich dotační projekty,“

Pavel Hess CO-FOUNDER, CEO NITTIN

Výzva

Cílem bylo vyvinout systém, kam bude možné zaevidovat jednotlivé projekty napříč celou univerzitou. Podstatné bylo, aby aplikace pokrývala celý proces každého projektu v různých jeho fázích a také umožňoval přístup uživatelů v různých rolích.

Úkoly

  • První úkol, který před námi vyvstal, bylo vůbec standardizovat vstupní informace z projektů. Každý má totiž jinou strukturu dat, navíc i jednotlivé fakulty pracují s různými datovými standardy apod. Proto bylo zapotřebí napřed toto konsolidovat, tak abychom mohli vyvinout systém, jenž bude funkční napříč celou univerzitou.
  • Dále bylo zapotřebí vytvořit již zmíněné uživatelské prostředí, které je přístupné pro uživatele v různých rolích – ať už se jedná například o studenty či vedení Jihočeské univerzity. Zejména tam nesměl chybět systém pokrývající vývoj každého projektu, přičemž v jednotlivých fázích nabízí detailní zápis všech nezbytných dat.

Řešení

Poté, co jsme standardizovali úroveň vstupních dat a vytvořili dané prostředí, jsme také usnadnili reportování, jež bylo potřeba přinášet z celého životního cyklu jednotlivých projektů. Vytvořili jsme administrační rozhraní pro uživatele a vůbec systém, pomocí kterého Jihočeská univerzita eviduje a spravuje všechny své dotační projekty, které jsou pro její úspěšné fungování nezbytné.

Tým Nittin nám připravil webovou aplikaci pro evidenci a správu dotačních projektů. Každý takový projekt prochází různými fázemi životního cyklu a potřebovali jsme, aby bylo možné evidovat i jen určitou množinu dat. Navržené řešení nám zjednodušilo interní fungování a zefektivnilo procesy. Díky integraci aplikace do dalších systému JČU máme hezky uzavřený celý ekosystém.

Ing. Michal Hojdekr, MBA VEDENÍ UNIVERZITY, PROREKTOR PRO ROZVOJ JIHOČESKÁ UNIVERZITA

Hledáte partnera pro svůj projekt nebo máte nějakou otázku?

Napište nám, rádi se s vámi potkáme nebo vám zavoláme.

Kontaktní údaje

+420 777 725 675
obchod@nittin.cz
NITTIN s.r.o.
Branická 26/43
147 00 Praha 4
IČO: 06947743
DIČ: CZ06947743

Nastavení cookies

Tato stránka používá cookies.